ארזים ראשל''צ

ארזים ראשל''צ

נאמני מחשב ושומרי המסך

מידעני תקשוב

רשימת אתרי משחקים שנאמני מחשב מביה"ס "ארזים" ראשל"צ ממליצים:

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA