ארזים ראשל''צ

ארזים ראשל''צ

משולחנה של המנהלת טלי וולף-צוקרמן

אסיפת הורים כללית

בתאריך ה24.9.17 התקיימה "אסיפת הורים" ההורים פגשו את הצוות והמנהלת הציגה את:מידע כללי על ביה"ס, מבנה, צוות מטרות בתכנית העבודה הבית ספרית שיתופי פעולה עם הפיקוח והרשויות אורחות חיים- שגרת יום הלימודים, אקלים בטוח מערך תמיכה ייעוצי- רגשי תוך וחוץ בית-ספרי- יועצת בית הספר מעורבות הורים, ועד הורים מוסדי לאחר מכן התפזרו ההורים לכיתות פגשו את המחנכת ובחרו נציגים לוועד ההורים המוסדי. מצורפת מצגת שבה צפו ההורים.

נוהל כניסה לבית הספר

נוהל כללי על פי הנחיות משרד החינוך.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לשנת הלימודים תשע"ח

לעיונכם מצ"ב פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ח.

יום ההתנדבות של המשטרה באתר בית הספר

יום ההתנדבות של המשטרה באתר בית הספר. כתב גדי יו"ר ועד הורים בפוסט בפייסבוק (מצורף) ותודה לאבי חיים, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק שפ"ע.

קבלת תעודת ביה"ס "מקדם בריאות" ברמת שני כוכבים

להלן קישורים לכתבות שפורסמו בפורטל החינוך

"משהו קטן וטוב" בבית ספר "ארזים"

מצורף קישור לכתבה שפורסמה בפורטל החינוך בנושא תרומה לקהילה של כיתת קרן וגילה.כנסו, קראו ותהנו!!!

כתבה בפורטל החינוך - יום שיא בנושא סיכונים ברשתות החברתיות בארזים

למידה מתוקשבת

לאתר תקשוב בארזים

זהירות בדרכים

תקשוב ב"ארזים"

תרגיל "למידה מרחוק" בחירום ארצי

היערכות לתרגיל: 24- 28 בינואר 2016 ביצוע התרגיל: 2 בפברואר 2016

שבוע גלישה בטוחה ברשת 5-10 בפברואר 2017

שבוע גלישה בטוחה ברשת 5-10 בפברואר 2017

מחוללי משחקים

רשימת אתרי משחקים שנאמני מחשב מביה"ס "ארזים" ראשל"צ ממליצים:

מגמת תקשוב - כיתה י'

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA