ארזים ראשל''צ

ארזים ראשל''צ

למידה מתוקשבת

לאתר תקשוב בארזים

זהירות בדרכים

תקשוב ב"ארזים"

תרגיל "למידה מרחוק" בחירום ארצי

היערכות לתרגיל: 24- 28 בינואר 2016 ביצוע התרגיל: 2 בפברואר 2016

מחוללי משחקים

רשימת אתרי משחקים שנאמני מחשב מביה"ס "ארזים" ראשל"צ ממליצים:

מגמת תקשוב - כיתה י'

חינוך חברתי

"משהו קטן וטוב"

"לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב..."

פרויקט "מתחילים ביחד"

החינוך החברתי

" עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו בזכות היותו יצור מובדל, אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי גדול" (א. איינשטיין) ערוך כתבה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA