יום ג', ל’ באב תשע”ז
דף הבית יצירת קשר

מנהלת ביה"ס - טלי וולף צוקרמן | מפקחת ביה"ס - מלכה בן זקן הגדרת תפקידיםהגדרת התפקידים מארגנת ומאפשרת חלוקת אחריות בין אנשי הצוות.מנהלת בית הספר × מופקדת על יישום המדיניות של משרד החינוך בבית הספר.× אחראית על כל הפעילויות המתקיימות בבית הספר בתחום החינוכי, הלימודי, החברתי, והתנהגותי והרגשי. × מקשרת בין המוסד החינוכי לבין גורמי החוץ. צוות ניהול× הגדרת תפקידי הצוות. × חשיבה ויישום מדיניות בית ספרית בהתאם למדיניות משרד החינוך. × טיפול בבעיות מיידיות. × תמיכה במנהלת. צוות מובילהצוות המוביל הוגדר על ידי צוות בית הספר כצוות המייצג את כלל המליאה ותפקידו להוביל תהליכים ולהציג את ה"אני המאמין" של בית הספר. זהו צוות משמעותי המקבל החלטות, ומעבד תהליכים בית ספריים. תנאי הכרחי לעבודה יעילה של הצוות המוביל הוא יצירת יחסי אמון בין חבריו.תפקידי צוות מוביל: × להביא לדיון את הנעשה בבית הספר ולפתח רעיונות.× להעריך תהליכים המתרחשים בבית הספר בכל רמות העבודה. × לתווך בין הצוות לכלל המורים.× להעלות התלבטויות.× לחוש את "הדופק" של בית הספר. סגנית מנהלת ראשונה- עובדיה אירית× אחראית למערכת שעות גמישה ומותאמת. × מיידעת ומפרסמת שינויים במערכת היומית לתלמידים ולמורים. × מתאמת בין הגורמים השונים בבית הספר לצורך הפעלת שעות הלימודים. × חברה בהנהלת בית הספר, שותפה ואחראית לקיומן התקין של כל הפעילויות בביה"ס.× מיישמת ומבצעת את תוכנית יום הלימודים על-פי מערכת השעות והשיעורים.× רכזת ומורה לאנגלית. × אחראית הסעות.× רכזת השתלמות מוסדית.סגן מנהלת שני – ישראל רחמים ¨ הטמעת "אופק חדש" – אחראי לתכנון שעות פרטניות ושהייה ומערך בקרה.¨ שיבוץ לווי והדרכת סטודנטיות יועצות בית הספר- אביטל עוזרי עינת, טיקולסקי רחל ¨ קליטת תלמידים ושיבוצם.¨ חברות בצוות שיבוץ.¨ סיוע לתלמידים להשתלב במסגרות בית הספר הקולט. ¨ ייעוץ וקשר עם הורים. ¨ עבודה בשותפות עם צוותי הכיתות – הנחיית ישיבות תל"א. ¨ תיאום בין גורמים בבית הספר לבין גורמי חוץ. ¨ חברות בצוות הניהול ומוביל. ¨ מתן תמיכה לצוות.¨ בניית תוכניות מניעה. רכזת פדגוגית – חגית בסון כהן ¨ אחראית לתכנון תוכנית לימודים התואמת לתוכנית הרגילה ביסודי ובחטיבה. ¨ מנחה ומלווה מורים חדשים בתוכנית ובתכנים נלמדים. ¨ מדריכה את בניית תוכניות העבודה למורים מקצועיים. ¨ מנחה ומלווה את הכנת תיק המחנך לצוות המחנכים. ¨ מדריכה מחנכים חדשים. רכזת מחנכים - ¨ משמש כאיש הקשר בין צוות המחנכים לבין ההנהלה. ¨ דואג לגיבוש ולרווחת צוות המחנכים. ¨ מלווה ומייעץ למחנכים חדשים. תפקיד המחנך ¨ המחנך הוא הכתובת הראשונה לתלמידים לכל עניין, בקשה, קושי, רעיון וכו'. ¨ מפתח ומטפח את המשאבים האנושיים של התלמידים.¨ דואג להיות בקשר עם ההורים (ביקורי בית). ¨ אחראי תל"א – אמנת השיפור. ¨ אחראי להכנת חומר לימודי מותאם לתלמידים. ¨ אחראי להערכת הישגי התלמידים על-פי מדדים בית ספריים. ¨ עובד בתאום עם הצוות הרב מקצועי העובד בכיתתו.תפקיד המורה המקצועי¨ להכין תל"א לתלמידים ולעקוב אחר התקדמותם. ¨ לעבוד בתאום עם רכזי הצוות הפדגוגי והטכנולוגי. ¨ להשתלם ולהתעדכן בחומרי הלימוד החדשים. ¨ להעריך את הישגי התלמידים על-פי מדדים בית ספריים. ¨ כל מורה מקצועי ממלא תפקיד חינוכי. רכזת צוות המטפלים – ורד חסון¨ מובילה תהליך לגיבוש תפיסה טיפולית וקידומה בבית הספר. ¨ אחראית על מערך הטיפולים בבית הספר.¨ יוצרת ערוץ תקשורת בין התחום הטיפולי לבין המערך הבית ספרי וההנהלה. ¨ נותנת מענה לצורכי המטפלים בהדרכה קלינית ומערכתית. תפקיד המטפל¨ מתן טיפולים אישיים לתלמידי בית הספר. ¨ מתן טיפולים כיתתיים תוך הדרכה לצוותי הכיתות ולקיחת חלק בישיבות התל"א.¨ יצירת קשר רציף עם הורי המטופלים.¨ מעורבות בבניית התפיסה הטיפולית וקידומה בבית הספר. רכזת מיחשוב ותיקשוב - ירדן גינזבורג¨ הכנת תוכנית לימודים לשילוב המחשב במקצועות השונים בהוראה. ¨ הנחית הסייע – המורה, קשר עם מרכז המחשבים ועם רכזת אשכול. ¨ לימוד יישומי המחשב. ¨ טיפוח נאמני מחשב. ¨ ריכוז תכתובת מעקב שוטף אחר ציוד נלווה. ¨ התעדכנות בדבר תוכנות ולומדות חדשות. ¨ ריכוז פרויקטים ממוחשבים ומתוקשבים. תפקיד הסייע¨ יצירת קשר עם תלמידי הכיתה. ¨ עבודה בשיתוף פעולה עם המורה המלמד בכיתה. ¨ הכנה וסידור חומרי למידה בהתאם להנחיות המורה.רכזת החינוך החברתי: ליטל מעוז נקש תפקידה להוביל את ישיבות צוות החינוך החברתי למען פיתוח המטרות והיעדים הבאים: ¨ פיתוח תוכניות חברתיות בהתאם למטרות בית הספר (מטרת הניסוי – השילוב). ¨ יוזמה ופיתוח תוכניות חדשות. ¨ עבודה בתאום עם הצוות הפדגוגי לפיתוח תוכניות חברתיות תואמות תלב"ס. ¨ הערכת התוכניות החברתיות בתהליך החינוכי, הערכה מעצבת ומסכמת. ¨ אחריות לשיווק הפנימי והחיצוני של מערך החינוך החברתי. רכזת עברית : קרן בורשטיין ¨ כתיבת פורטפוליו עבודת הנחייה והדרכה. ¨ גיבוש נושא תיק עבודות עם צוות הכיתה. ¨ גיבוש רעיונות לגבי הדרך בה יציגו התלמידים את תוצריהם. ¨ בניית הערכה מעצבת עם צוותי הכיתות תוך כדי תהליך העבודה. ¨ איסוף נתונים מהשטח לגבי התקדמות התלמיד בבניית התוצר האישי. ¨ הכנת חומרים לפיתוח – אסטרטגיות למידה. ¨ הערכה מסכמת של תהליך. ראש צוות ניתוח התנהגות: קרן בורשטיין, שרית אגסי ¨ הובלת תהליך ניהול התנהגות לקראת הבאת התלמיד למימוש יכולות שליטה, בחירה ונטילת אחריות. ¨ הבניית תהליכי משוב ורפלקציה ככלי מובנה לבחירה וללקיחת אחריות. ¨ בניית תוכניות אישיות מבנות התנהגות. ¨ בדיקה ובחינה של הכלים ההתנהגותיים הקיימים ומידת התאמתם לתהליך. רכזת בטחון וטיולים: איילת הורביץ ¨ מופקדת על נוהלי הביטחון ע"פ חוקי משרד החינוך. ¨ אחראית להתארגנות ביה"ס במצבי חירום כמו: מציאת חפץ חשוד, שריפה, אירוע ביטחוני. ¨ אחראית על תרגול תלמידי ביה"ס והצוות בנושא התנהגות במצבי חירום. ¨ אחראית על פריסת טיולים בהתאמה לתלב"ס בית ספרי. ¨ אחראית על יישום ותכנון הטיול / סיור. רכזת מתמטיקה: מירב מליקסון ¨ אבחונים. ¨ חלוקה לקבוצות. ¨ הכנת חומרי למידה. ¨ הדרכת מורים. אחראית ספריה: יעל בן נון ¨ הזמנת ספרים. ¨ סידור וארגון. ¨ החלפת ספרים. ¨ כתיבה ב"פורום" בית הספר. רכזת רכישות: אסנת שמואל ¨ אחראית לרכישת הציוד הדרוש לפעילות ביה"ס. ¨ חלוקת ציוד. תפקיד פסיכיאטרית בית הספר: ד"ר צרנאוצ'ן ממוחית בפסיכיאטריה לילד ולמתגבר. ¨ אבחון תלמידים. ¨ ייעוץ והכוונה לצוות בית הספר ולהוריהם. עו"ס: דן כהן רותי יוסף ¨ טיפול בתלמידי בית הספר ובהוריהם ¨ יצירת קשר עם מחלקות רווחה אזוריות. ¨ ייעוץ והכוונה לצוות בית הספר ולהורים. פסיכולוג: עמרם שרביט ¨ אבחון והערכת תלמידים לקראת ועדות השמה. רכזת תורנות חצר: שרון פלדמן ¨ בניית מערך תורנות. ¨ בקרה על ביצוע התורנות. אחראית הפסקת בוקר: גילה נגר ¨ מוקדים: מחשבים, פינת טלויזיה, פינת ספרייה, חלוקת עיתונים ושעשועים.בנות שרות לאומי: בנות שרות לאומי ¨ שילוב במערך העבודה הבית ספרי. ¨ פיתוח יוזמות. מזכירה: איילת ניני קרואני ¨ מנהלת משרד – מענה טלפוני, תיאום פגישות וניהול עבודה אירגונית משרדית. ¨ אחראית לניהול החשבונות. ¨ יצירת קשר עם גורמי חוץ (עירייה, משרד החינוך). תפקיד התחזוקן: שלמה בשה ¨ אחראי על אחזקה שוטפת של מבנה בית הספר כמו: צביעה, תיקונים. ¨ אחראי על ניקיון הכיתות והמשטחים הציבוריים באמצעות צוות ניקיון. ¨ מבצע שליחויות מטעם בית הספר. תפקיד ועד ביה"ס: לדאוג לרווחת אנשי הצוות.עיצוב סביבה לימודית: ¨ עיצוב לוחות בית הספר. ¨ עיצוב במה לטקסים ומסיבות. ליווי בנות שרות לאומי: רחל טיקולסקי ¨ הכוונה, הדרכה וליווי בנות השרות הלאומי ¨ הכלה ויעוץ לבנות השרות הלאומי.

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS