יום ב', יט’ בתמוז תשע”ט
דף הבית יצירת קשר

בית ספר "ארזים"- לטעת עתיד חדשבית ספר "ארזים" מאמין בהיותו מיוחד, אך חלק בלתי נפרד מהחברה החינוכית והחברתית הנורמטיבית. פעילותו הייחודית של בית הספר עוסקת בפיתוח מיומנויות למידה-התנהגותיות- רגשיות- חברתיות המשולבות בתוך תכנית לימודים אישית, כיתתית ובית-ספרית. במרכז העשייה מוצבת האמונה ביכולת לערוך שינוי, בכך שהתנהגות יכולה להשתנות- יש לה הקשר (גורם) ויש לה תוצאה. את שניהם ניתן לנתח ולשנות. שינוי הדרגתי, ממוקד מטרות וציפיות ברורות, רגיש לצרכים ויכולות ומבוסס בהעצמה ופיתוח חוויות של הצלחה.את התכנית הבית ספרית מובילה פדגוגיה משמעותית המהווה את ההקשר התומך לשינוי תפקודי- התאמות מדויקות בתכנית הלימודים, זיהוי הקשיים והקניית מיומנויות יעילות ונורמטיביות להתמודדות עימם, פיתוח הרגלי למידה, הקניית מיומנויות חברתיות, פיתוח והעצמת כישורים ויכולות. כל זאת לצד מערך ברור של כללי התנהגות מוקפדים למען שמירה על אקלים מיטבי המבוסס על בטחון ומוגנות, חינוך לערכים, שימור והעצמת התנהגויות נאותות ומעקב תפקודי מבוסס נתונים. אנו מאמינים ביכולת לערוך שינוי. השילוב בין עבודה מקצועית של צוות מיומן, הכרות מעמיקה עם התלמיד, שיתוף פעולה עם ההורים, מהווים את העשייה הבית ספרית והאמונה כי "החינוך הוא הדרך. האדם- הוא המטרה" (א.ד. גורדון).טלי וולף צוקרמן, מנתחת התנהגות ומנהלת בית הספר והצוות החינוכי