יום ג', ל’ באב תשע”ז
דף הבית יצירת קשר

בית ספר הממלכתי- ניסויי 'ארזים' בראשון לציון הינו בית ספר לחינוך מיוחד לתלמידי כיתות א'-י', המיועד לתלמידים בעלי הפרעות התנהגות על רקע רגשי או אורגאני בעלי אינטליגנציה תקינה. מטרתו לממש את זכותם של תלמידים לקבל מענה לצרכיהם בתחום ההתנהגותי, הרגשי, החברתי והלימודי, ולשלבם בהצלחה בחברה הנורמטיבית, וזאת בעזרת צוות מיומן, מקצועי ואיכותי. בית הספר הניסויי "ארזים" מאמין בהיותו חלק בלתי נפרד מהקהילה החינוכית והחברתית הנורמטיבית. ובתור שכזה הינו מחויב לקיימות, מעורבות חברתית, התנדבות וטיפוח האחריות האישית והקבוצתית.בית הספר מאמין בקיום דיאלוג משמעותי קשוב ואמפאטי בין כל השותפים לעשייה החינוכית: צוות, הורים, תלמידים והקהילה הרחבה, בהישען על ערכי סובלנות, פתיחות, קבלת השונה, אחריות אישית, אהבת האדם והארץ.בית הספר מאמין ביכולת הפרט והקבוצה להוביל ולהוות חלק משינוי ושואף למצוינות בעולם הדעת והידע, במרחב הרגשי, החברתי וההתנהגותי.בית הספר מאמין ביכולתו ובזכותו של כול אדם בוגר כצעיר לקבל הזדמנות מאפשרת לטיפוח יכולותיו וכישוריו בהווה, לצורך שילובו המיטבי בקהילה בעתיד.בית הספר – צוות, תלמידים והורים, מאמינים בכוחה של השותפות בבניית מרחב מאפשר, מקבל ומעצים מתוך רגישות והתחשבות במוקדי הכוח, בנטיות האישיות ובהיבטים טעוני החיזוק של השותפים למלאכה.בית הספר מאמין ביצירה, יצרנות ויצירתיות כמבססים ומחזקים את תחושת המימוש והקיום של התלמידים.בית הספר מאמין בכוחם המיטבי של גבולות כמסגרת מחבקת המאפשרת הגדרת זהות אישית וחברתית.בית הספר הצוות והתלמידים מאמינים ומחויבים להבניית אקלים מיטבי המבוסס על ביטחון ומוגנות שייכות יוזמה מסוגלות ועצמאות, בהלימה לרוח האדם ההומניסטי.בית הספר מאמין כי "לכולנו הרשות להתלבט, הזכות להרגיש ולבחור והחובה לקחת אחריות" (רובין).

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS