יום א', ט’ בניסן תשע”ח
דף הבית יצירת קשר
נוהל כללי על פי הנחיות משרד החינוך.

‏1/09/2017 נוהל כניסה לבית הספר נוהל כללי (ע"פ הנחיות משרד החינוך) א. מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד. ב. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס. ג. חל איסור על מאבטח לקבל ו/או למסור חבילה כל שהיא לתלמיד בתוך המוסד החינוכי. ד. בדיקת תיק תלמיד שנראה כחשוד בעיניי המאבטח תבוצע בנוכחות איש הוראה מתוך סגל בית הספר בלבד. נוהל בית ספר 1. פתיחת שערים ביה"ס: כניסת תלמידים החל מהשעה 7:30 וזאת לאחר הגעת איש צוות וסריקת הבוקר, על התלמידים שנכנסו לביה"ס להישאר ברחבה הפנימית בין שני המבנים. 2. לאחר ששערי המוסד החינוכי ייסגרו אסור להכניס אנשים, כולל הורים, אחים ואחיות של תלמידים, ללא אישור מנהלת מוסד החינוך. 3 יש לרשום את פרטי הנכנסים בשערי מוסד החינוך ביומן הנכנסים, כל יום בדף נפרד. . אין להוציא תלמידים משטח בית הספר לפני השעה 13:30 למעט מקרים חריגים. תלמידים אשר יוצאים לפני השעה 13:30 יצאו באישור מהמזכירות ובליווי מבוגר מזוהה מהמשפחה. עובדי קבלן: עפ"י חוזר מנכ"ל , מנהל/ת מוסד, הנאלץ להעסיק אדם במהלך שעות הלימודים לביצוע עבודה חד פעמית הכרחית, יחויב להצמיד לאותו עובד בעל תפקיד בגיר מלווה מתוך הנהלת המוסד החינוכי עד לסיום עבודתו, ויציאתו משער המוסד החינוכי. 6. כל אדם הנכנס לתחומי המוסד החינוכי חייב להיבדק על ידי המאבטח תוך הצגת תעודת זהות , כניסתו מותנית באישור מנהלת המוסד החינוכי. 7. אין כניסה לנושאי נשק פרט לאנשי ביטחון ולאחר הצגת מסמך מזהה. כניסת הורים לביה"ס: במהלך היום לא תתאפשר כניסת הורים לבית הספר אלא בתיאום מראש, יש לבדוק עם המזכירות שאכן נקבעה פגישה. אנו עושים את מירב המאמצים להבטיח את ביטחון התלמידים ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם. בברכה, מירי שרעבני טלי וולף צוקרמן רכזת ביטחון מנהלת ביה"ס