יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית יצירת קשר.

מיזם מחוזי בנושא "50 שנה לאיחוד ירושלים", למידה חווייתית וירטואלית לתלמידי כיתות ד'- ה' במחוז מרכז . הכנסו לספר OURBOOX - יצרו תלמיד ארזים הרציונל: טיפוח הזיקה, הקשר והשורשים לעיר ירושלים באמצעות למידת חקר על אתרים ומקומות בירושלים והצגת תוצרים וירטואליים. חשיפת התלמידים לחשיבותה של ירושלים והעמקת הזיקה שלהם לבירת ישראל באמצעות תהליך לימודי ערכי ומתמשך בשילוב מיומנויות המאה ה-21 בתחום התקשוב. מטרות המיזם המשותף: טיפוח הזיקה לארץ ישראל באמצעות העמקה בלמידה בנושא: "50 שנה לאיחוד ירושלים "בהלימה לתכנית הלימודים במקצוע תרבות יהודית- ישראלית.קידום למידה משמעותית באמצעות תהליך חקר בשילוב למידה וירטואלית המשלבת פעילויות חווייתיות, יצירתיות ומאתגרות.שילוב קהילות בתי הספר בלמידה מעשירה, חווייתית ומאתגרת. קידום תרבות עבודה שיתופית בין תלמידי בתי הספר במחוז.קידום למידה מידענית והקניית מיומנויות חיפוש מושכל ומהימן של מידע ברשת האינטרנט. התוצר השיתופי המחוזי סביבה שיתופית וירטואלית, בה תוצרי תלמידים, חידונים ועוד, פרי יצירתם של תלמידי המחוז.