יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית יצירת קשר.
היערכות לתרגיל: 24- 28 בינואר 2016 ביצוע התרגיל: 2 בפברואר 2016

במסגרת תרגיל התגוננות ארצי, יקיים משרד החינוך תרגיל "למידה מרחוק" בחירום, החל מיום שני כב' בשבט, 1 בפברואר 2016. במהלך התרגיל יתרגלו המורים והתלמידים את המערכות "ללמידה מרחוק" שיופעלו בזמן חירום. תרגיל "למידה מרחוק" בחירום מיועד להיכרות והתנסות של המורים והתלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, לניהול שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. בנוסף, תיבחן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום. במהלך התרגיל יתבקשו המורים ו/או התלמידים לדווח על קשיים או תקלות בהם נתקלו. לשם היערכות וביצוע התרגיל נבקשכם להיערך באופן הבא: 1. מנהלים ומורים – יכירו ויתנסו במערכות, בהפעלתם עם התלמידים לקראת התרגיל ובמהלכו וידווחו על הביצוע . 2. רכזי תקשוב בית ספריים – הכנת פורטל בית הספר ומרחבי הלמידה הכיתתיים, בדיקת תקינות מערכות RSS המאפשרות זליגת מידע לאתר וליווי המורים והתלמידים במהלך התרגיל וכן הפקת דוח ביצוע על היקף היישום. תרגיל "למידה מרחוק" בחירום יתבצע בשני מהלכים: מהלך ראשון – היערכות בית הספר לתרגיל למידה בחירום יתקיים בין התאריכים 24-28 בינואר 2016, ומיועד להיערכות מורי בית הספר בכל שכבות הגיל. בשבוע זה יבחרו המורים פעילות לימודית מתוקשבת ויפרסמו אותה במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ו/או יבחרו וירשמו להרצאה מקוונת בהתאם לשכבת הגיל (יסודי וחט"ב/תיכון). לקריאה מפורטת הכנסו לקובץ : הנחיות לתרגיל למידה מרחוק ארצי תשעו-מעודכן.docx

 
....
....
....
....
....
...
 
למידה בשעת חירום
למידה מתוקשבת
תקשוב ב"ארזים"
גולשים בטוח - שבוע האינטרנט הבטוח  
התקשוב ואני  
מחקרים על משחקי מחשב  
מיינקראפט - המכרה החינוכי ב"ארזים"  
נאמני מחשב ושומרי המסך  
נוהל טיפול באירוע פוגעני ברשת  
חוזרי מנכ"ל  
תוכנות וכלים דיגיטליים  
חוג בניית משחקים  
אולימפיאדת התכנות הלאומית  
מיזם מתקשרים ומשתלבים - ארזים - שלמון  
ספרות  
מתמטיקה
מגמת תקשוב - כיתה י'
פורום קוראים כותבים בארזים
מכירים ומוקירים
חינוך חברתי