יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
דף הבית יצירת קשר.
למידה משמעותית

השפעת התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 על בית הספר: בית הספר מאמין בראייה עתידית המזמנת לתלמידים התפתחות על פי צורכי המאה ה-21 בחברה עתירת טכנולוגית מידע, ומזמן לתלמידיו למידה טכנולוגית דרך תכנון הוראה מקדם למידה ושימוש בסביבה לימודית מתוקשבת שתיתן מענה לצרכיו . אנו מאמינים כי שימוש נכון ומבוקר בכלי המאה ה– 21 והפיכתם לחלק בלתי נפרד מתהליכי הל"ה (הוראה, למידה והערכה) יקדמו את תלמידינו ויעודדו את התפתחותם האישית. קידום למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולשיפור בהישגים הלימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21 ולהכנה בכישורי – חיים ולאזרחות, תוך מתן מענה וגיוון בדרכי ההוראה המקדמות תפקוד לומד. מטרותינו הן: ü פיתוח ויצירת תהליכים ותוכניות לקידום למידה משמעותית ושיתופית בבית הספר – מיזמים ושיתופי פעולה עם בתי ספר ועמיתים. ü התאמת התכנים ותהליכי הוראה –למידה –הערכה לתפקודי לומד מצופים ושימוש בתוכנית הלימודים כעוגן ליצירת תכניות הלימודים הבית ספריות. ü קידום מגוון מיומנויות וכלי תקשוב בתחומי הדעת סביבות דיגיטליות/מתוקשבות, בראייה התפתחותית ובהתאמה לגיל. ü פיתוח והתאמה של כלים, חומרים, אסטרטגיות תומכות, הוראה משמעותית, אימון צוותים חינוכיים ובעלי תפקידים להובלת למידה משמעותית. ü סרטוני הדרכה לבטיחות ומוגנות ברשת - http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_sirtoney_hadraha_lebetihut_ve_muganut_bareshet.aspx סרטון הדרכה למורים והורים לקידום דיאלוג משמעותי עם ילדים בנושא - פרטיות ברשת ( הופק ע"י משרד החינוך בשיתוף עם המשרד לביטחון הפנים ואיגוד האינטרנט הישראלי) https://www.youtube.com/watch?v=ICb61rr68sk&list=PLvOBUEO1Dk22fZy6iNb2NQ86XAu6vnIirסרטון הדרכה - פרטיות ברשת

 
 
למידה בשעת חירום
למידה מתוקשבת
תקשוב ב"ארזים"
גולשים בטוח - שבוע האינטרנט הבטוח  
התקשוב ואני  
מחקרים על משחקי מחשב  
מיינקראפט - המכרה החינוכי ב"ארזים"  
נאמני מחשב ושומרי המסך  
נוהל טיפול באירוע פוגעני ברשת  
חוזרי מנכ"ל  
תוכנות וכלים דיגיטליים  
חוג בניית משחקים  
אולימפיאדת התכנות הלאומית  
מיזם מתקשרים ומשתלבים - ארזים - שלמון  
ספרות  
מתמטיקה
מגמת תקשוב - כיתה י'
פורום קוראים כותבים בארזים
מכירים ומוקירים
חינוך חברתי